Lastafbryder mm.

Lastafbryder - LIP6

LIP6 er et avanceret elektronisk produkt, der anvendes som strømbegrænser mellem en 24V DC eller 48V DC forsyning og 1 eller 2 aktuatorer.
Når den indstillede strømgrænse opnås som følge af aktuatorens belastning, og belastningen på aktuatoren herefter yderligere øges, vil aktuatorens hastighed automatisk reduceres, således at forbruget ikke overstiger det indstillede niveau, eks. 3A ved 24V eller 1,5A ved 48V.
LIP6 kan fungere både som singledrift, dvs. tilslutning af
1 stk. aktuator eller tandemdrift dvs. tilslutning af 2 stk. aktuatorer i paralleldrift.
LIP6 har indbygget aktuatorbeskyttelse, hvilket bevirker, at spændingen automatisk afbrydes, såfremt aktuatorens hastighed bliver relativ meget lav eller stopper helt som følge af mekanisk blokering eller endestop. LIP6 leveres i en diskret plastdåse, der ligeledes fungerer som forbindelsesled mellem forsyning og aktuator.


Lastafbryder - LIP7

LIP7 er et avanceret elektronisk produkt, der anvendes som strømbegrænser og lastafbryder mellem en 24V DC eller 48V DC forsyning og 1 aktuator (motor).
Når den indstillede strømgrænse opnås som følge af aktuatorens belastning, og belastningen på aktuatoren herefter yderligere øges, vil aktuatorens hastighed automatisk reduceres, således at strømforbruget ikke overstiger det indstillede niveau.
LIP7 findes i 2 versioner, LIP7 Basic og LIP7 OC Synchro.

LIP7 BASIC #5443
1 kanal men nu med mulighed for at operere i Tandem drift med en anden LIP7, hvis 2 stk. åbningssystemer er monteret i det samme vindue eller ovenlys.
Ved Tandem drift stopper begge åbningssystemer med en lille forsinkelse, for at forhindre beskadigelse af vindue eller ovenlys. Systemet stopper hvis strømmen til den ene motor forsvinder.
Der er monteret en brandhæmmende silikone tilledning.

LIP7 OC SYNCHRO #5442
Samme funktioner som LIP Basic men har desuden klemmer til Åben/Lukke indikation af vinduet eller ovenlys.
Der er også mulighed for at operere i Synkro drift hvor begge systemer kører helt præcis med den samme hastighed uden forsinkelse.
Åben/Lukke indikation samt Synkro drift kræver at de elektriske aktuatorer i åbningssystemet er monteret med “reed kontakter” for hastighed/positions indikering.


Relæprint - Alarm/fejl add-on

Dette “Add on” relæ-printkort kan bruges, når der er brug for flere NO / NC kontakter.
Hvert relæ har 2 potentielfrie NO / NC kontakter.