Naturlig BranDventilation

DS/EN 12101-2 godkendt

Hos JET Domex er du garanteret brandventilation af højeste kvalitet. Al vores brandventilation er CE-godkendt hos et notificeret testinstitut, i henhold til den europæiske standard EN 12101-2 og lever op til følgende klassificeringer:

  • Modstandsdygtighed mod brand: B300
  • Pålidelighed: Re50 Dual Purpose
  • Snelast: SL800
  • Temperatur: T(-15)
  • Vindlast: WL1500

48 volt giver flere fordele

I forhold til brugen af 24 volt brandoplukke giver 48 volt dig en stor økonomisk besparelse. Du sparer bl.a. på følgende:

  • Strømforbruget er på kun 2 ampere
  • Installationskablernes tykkelse reduceres med 50-60 %
  • Styrecentralerne kan forsyne dobbelt så mange åbningssystemer

Vi tilbyder også røg- og varmemeldere til din brandventilation. Endvidere kan du også få leveret 24 og 36 volt brandoplukke samt CO²-trykluft åbningssystemer hos JET Domex.